Dunlop Hortumlar

Sert Duvar Basınç Horumu

Esnek tel gömülü hortumun gerekli olduğu çeşitli madencilik, tarımsal ve endüstriyel alanlarda uygulanılır.