Sarf Malzemeler

Fixpaste VC-4 Set

Kendinden vulkanize onarım sistemleri

REMAFIX P, kauçuk kaplamalarda ki küçük çatlakların ve boşlukların doldurulması ve ayrıca NR/SBR/IR/BR veya bu elastomerlerin karışımları (örn. NR/IR) ve CEMENT SC 4000 ile işlenir.