Tuğla Kaplama

Chemokitt Fu 1310

Asite dayanıklı ve ağır hizmet korozyon koruma, Tüm endüstriyel işlemlerde asit geçirmezlik gereklidir.
kimyasallar üretilir, işlenir, depolanır veya taşınır. Bu zeminler ve duvarlar için amaçlanan kaplamaların mekanik, termal veya kimyasal direnci, genellikle ilgili koşulları ve stresleri idare etmekte yetersizdir.